BOHEMIAN RHAPSODY QUARTER SHOW 2019

05.07.2019 12:31

V letošním roce se opět potkáme na Galloway Farmě v Roupově u Plzně v termínu 18. - 20. 10. 2019

 

BRQS 2019 bude letos třídenní show. Začínat budeme v pátek nejdéle v deset hodin dopoledne disciplínami na ruce a třídami, kde se vodí naši nejmladší junioři. Pokračovat budeme jezdeckými třídami pro naše nejmenší, dále pak přijdou na řadu disciplíny v anglickém sedle a večer bude vyhrazen Reiningu.

V sobotu ráno nás čeká Trail, W. Horsemanship, W. Riding, W. Pleasure a další. Po obědě pak plynule přejdeme na dobytkářské disciplíny. V neděli celou show uzavřeme Cow Horsem a Ranch Sortingem.

Přesný časový harmonogram bude znám po uzávěrce přihlášek, která je 14.10.2019. O všem budete včas informováni prostřednictvím webových a FB stránek.

Těšíme se na vaši hojnou účast!

Váš BRQS tým

_____________________________________________________________________________

This year we will meet again at Galloway Farm in Roupov near Pilsen.


For this year we chose the October term 18. - 20.10.2019.

BRQS 2019 will be a full three-day show this year. We will start on Friday no later than 10 am by disciplines on hand and classes where our youngest juniors are led. We will continue with riding classes for our little ones, then there will be a number of disciplines in the English saddle and the evening will be reserved for Reining.

On Saturday morning we have Trail, W. Horsemanship, W. Riding, W. Pleasure and more. After lunch we will then move to cattle classes. On Sunday we will close the show with Cow Horse and Ranch Sorting.

The exact timetable will be known after the deadline for applications, which is 14.10.2019. You will be informed about everything in time via this web page and FB pages.

We look forward to your participation!

Your BRQS team

Zpět