BOHEMIAN RHAPSODY QUARTER SHOW 2019

05.07.2019 12:31

V letošním roce se opět potkáme na Galloway Farmě v Roupově u Plzně.


Pro letošek jsme zvolili říjnový termín 17. - 20.10.2019. Má to několik důvodů, které jistě přispějí ke kvalitě show.

Oproti minulým ročníkům bude BRQS 2019 již čtyřdenní show. Začínat budeme ve čtvrtek odpoledne disciplínami na ruce a třídami, kde se vodí naši nejmladší junioři. V pátek budeme pokračovat jezdeckými třídami, sobota by měla být vyhrazena pro Reining, Herd Work a Ranch Cutting a v neděli bychom měli končit třídami Workin Cow Horse, Team Penning a Ranch Sorting.

V případě, že bychom po uzávěrce evidovali méně startů, než obvykle, přistoupili bychom k zahájení závodu v pátek. O všem budete včas informováni prostřednictvím webových a FB stránek.

Těšíme se na vaši hojnou účast a prosíme vás jako vždy o podnětné nápady a připomínky k vypisovaným třídám atd.

Váš BRQS tým

_____________________________________________________________________________

This year we will meet again at Galloway Farm in Roupov near Pilsen.


For this year we chose the October term 17. - 20.10.2019. There are several reasons that will certainly contribute to the quality of the show.

Compared to previous years, BRQS 2019 will be a four-day show. We will start on Thursday afternoon with disciplines on hand and classes, where our youngest juniors are leading on hand. On Friday we will continue with Performance classes, Saturday should be reserved for Reining, Herd Work and Ranch Cutting and on Sunday we should finish with the Workin Cow Horse, Team Penning and Ranch Sorting classes.

If we have lower number of starts than usual, we will start the show on Friday. You will be informed about everything in time via web and FB pages.

We are looking forward to your plentiful participation and we ask you as always for suggestive ideas and comments on the published classes, etc.

Your BRQS team

Zpět