PODĚKOVÁNÍ A SHRNUTÍ BRQS 2016

09.06.2017 12:49

Letošní třetí říjnový víkend již tradičně patřil v pořadí třetímu ročníku Bohemian Rhapsody Quarter Show. A tradičně se vše odehrávalo na Galloway Farmě v Roupově u Plzně.

Náš největší dík patří samozřejmě všem zúčastněným jezdcům a koním. I v letošním roce jste nezaháleli a přijeli závodit v hojném počtu. Celkem jsme evidovali 171 startů v šestapadesáti třídách. Nejvíce obsazenou třídou byl pro letošní ročník Reining, kde bylo k vidění ve třech kategoriích celkem 31 startů! Dále bychom rádi vyzdvihli naše nejmenší soutěžící. Celkem bylo vypsáno 5 tříd pro nejmenší, pro něž se ujmul pracovní název PIDILIDI :-) Do budoucna bychom tyto třídy rádi více uvedli do povědomí širší veřejnosti, aby byly více obsazované. Naši nejmenší závodníci nemají většinou mnoho příležitostí, tak bychom tuto skutečnost spolu s CZQHA rádi napravili.

Hvězdou celé show byl jednoznačně pan rozhodčí Allen Mitchels. Jeho vstřícnost a ochota nebrala konce. Několikrát během celé show se před startem jednotlivých disciplín ujistil, že jezdci znají pravidla a mají správnou výstroj. Toto ocenili nejen soutěžící poměrně nové, nicméně hojně obsazené disciplíny Ranch Riding, ale i zkušenější jezdci dobytkářských disciplín Team Penning a Ranch Sorting. Jako bývalý prezident NRHA ocenil obsazenost jednotlivých tříd v Reiningu a zároveň stoupající úroveň jednotlivých výkonů. Nejvyšší skóre se tak vyšplhalo na krásných 73,5!

Celkově byl pan rozhodčí potěšen úrovní startujících soutěžních dvojic. Vzhledem k tomu, že naši show posuzoval prvně před dvěma lety, mohl zodpovědně srovnávat. Několikrát nás ujistil, že často posuzuje i mnohem menší show, nežli je ta naše. Ze startovních listin je zřejmé, že se velké oblibě těší disciplíny typu Showmanship a Horsemanship, což je velice pozitivní, neboť z těchto se rekrutují další sportovní jezdci. I anglické disciplíny byly obsazenější než v loňském roce.

Neděle opět patřila dobytkářským disciplínám. Vzhledem k paralelně probíhající NCHA show na nedaleké Farmě 203 jsme měli méně startů v královské disciplíně Cutting, nicméně všechny ostatní třídy byly obsazeny normálně a diváci tak nepřišli o zajímavou podívanou. V tzv. "pennerských" disciplínách jsme naopak zaznamenali nárůst, takže milí "dobytkáři" jen tak dál! V rámci dobytkářských tříd, konkrétně Cutting a Working Cow Horse, jsme navázali na úspěšnou spolupráci s rakouskou AQHA, přičemž jsme letos opět organizovali rakouský šampionát při naší Bohemian Rhapsody Quarter Show. Vítězům gratulujeme!

Opravdu velký dík patří Czech Quarter Horse Association (CZQHA) a všem sponzorům, bez jejichž finanční pomoci a různých věcných darů bychom se s organizací takto obsáhlé show potýkali velmi obtížně. Jako každý rok se o náklady na letenky rozhodčího postarala CZQHA. Kvalitní rozhodčí = kvalitní show a to je pro nás vždy na prvním místě! Dalšími významnými partnery jsou každoročně firmy Schaumann ČR, s.r.o. a Acana, kteří vždy věnují mnoho věcných cen, kterými můžeme nad rámec povinných stuh obdarovávat naše soutěžící. Letos jsme díky CZQHA mohli zařadit do cen pro vítěze čtyř nejobsazenějších tříd kvalitní zimní deky a především se naše domovská CZQHA postarala o krásné skleněné trofeje pro vítěze všech soutěžních tříd!

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali celému realizačnímu týmu, bez kterého by nic z výše uvedeného nebylo možné uskutečnit. Za skvělé zázemí děkujeme Vaškovi Vacíkovi a Galloway Farmě a za perfektní organizaci show kanceláře Daniele Bartošové. Poprvé jsme se letos dočkali několika pochval z řad soutěžících, týkajících se sedícího časového harmonogramu, za což bychom poděkovali zejména Martině Malinové a technické četě Lukášovi a Davidovi. Jitka Kynclová jako vždy trpělivě a precizně "ring stewardovala" panu rozhodčímu a Gábina Kaslová zdobí každou Vaši fotku z dekorování :-) Nebylo by Bohemian Rhapsody bez Lucie Ledecké, která se ze zdravotních důvodů nemohla letošní BRQS zúčastnit, nicméně vše pro celý zbývající realizační tým pečlivě nachystala a vše tak mohlo snad hladce proběhnout.

Těšíme se příští rok!

Zpět