Bohemian Rhapsody QH Show 2020 - ZRUŠENA / CANCELLED

 

Přihlášku můžete vyplňovat v Excelu přímo v počítači. Stáhnout si ji můžete

 

Pro ty z vás, kdo preferují vyplňování rukou, máme přihlášku v .pdf formátu 

 

Přihlášky zasílejte POUZE elektronicky na emailovou adresu prihlaskybrqs@gmail.com

 

 

Entry Forms for download - SHOW CANCELLED

 

  

  Entry form in Excel ready to be filled in

If you prefere to fill in manualy, please download the .pdf form

 

Send the completely filled entry form by email to prihlaskybrqs@gmail.com