Bc. Daniela Bartošová

Bc. Daniela Bartošová

Office Manager

Kompetentní osoba pro přijímání přihlášek elektronickou formou.
Emailová adresa pro zasílání přihlášek: prihlaskybrqs@gmail.com